Ürünler

İletken Big Bag

Statik enerjinin birikim ve boşalmasından kaynaklı oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemeyi öncelikli hedefi olarak benimsemiştir. Endüstrimiz bu tip iş kazalarını önlemek amacıyla IEC 61340-4-4 Ed2 regülasyonuyla bigbag tiplerini statik özellikleri doğrultusunda 4 farklı gruba ayırmıştır. Cesur bu 4 grup içindeki tüm ürünleri endüstrimiz tarafından tanınan tarafsız test evlerinden alınmış olan sertifikalarla üretmektedir. 

FIBC – Tip A

Standart bigbag – Herhangi bir statik koruması yok

Güvenli kullanım şekli: Yanıcı patlayıcı olmayan ürünlerin taşınmasında kullanılır. Ortamda yanıcı, patlayıcı solvent veya gaz olmamalı.

Asla kullanmayın: Yanıcı, patlayıcı ürünlerin taşınmasında. Ortamda yanıcı patlayıcı gaz varsa.

FIBC – Tip B

Standart bigbag -  Düşük gerilim değerine sahip özel kumaşla üretilmiş bigbag tipi.

Güvenli kullanım şekli: Kuru ve yanıcı toz formunda ürünlerin taşınmasında kullanılır. Linerlı ve linersız seçenekleriyle üretilir. Ortamda yanıcı, patlayıcı solvent veya gaz olmamalı.

Asla kullanmayın: Ortamda yanıcı patlayıcı gaz varsa.

FIBC – Tip C

İletken bigbag – Tüm gövdede birbirine temas eden iletken iplerle dokunup, yüzey gerilimi 10^7 Ohm’ dan düşük olan, bu şekilde oluşan enerjiyi toprağa güvenle iletmek üzere dizayn edilmiş bigbag tipi.

Güvenli kullanım şekli: Yanıcı toz formundaki ürünlerin taşınmasında kullanılır. Ortamda yanıcı, patlayıcı solvent ve gaz varken kullanılmalıdır.

Asla kullanmayın: Topraklama mekanizması zarar görmüş veya hiç yoksa kesinlikle kullanılmamalıdır.

FIBC – Tip D

Chromiq bigbag -  Gövdesindeki özel ipler yardımıyla, dolum ve boşaltımda oluşan enerjiyi atmosfere güvenle verir. Tip D bigbagler herhangi bir topraklama ünitesine ihtiyaç olmaksızın çalışıp, operatör hatalarından kaynaklı topraklama unutulması veya hatalı yapılmasıyla oluşabilecek ciddi riskleri sıfıra indirmek üzere dizayn edilmiştir.

Güvenli kullanım şekli: Yanıcı toz formundaki ürünlerin taşınmasında kullanılır. Ortamda yanıcı, patlayıcı solvent ve gaz varken kullanılmalıdır.

Asla kullanmayın: Bigbag yüzeyi su, yağ gibi iletken malzemelerle kaplandığında kullanılmamalıdır.

big bag kullanımı